.  

Panada 3 星级

San Marco, 646 - 威尼斯

服务

 • 概况 概况
  • 无线
  • 互联网
  • 冷气
  • 暖气
  • 电梯
  • 不吸烟房
  • 酒店各处禁烟
  • 隔音客房
  • 不允许宠物
 • 食品与饮品 食品与饮品
  • 饭店
  • 酒巴
  • 客房服务
  • 在客房内享用早餐
 • 接待服务 接待服务
  • 24小时前台
  • 安全
  • 快速办理入住/退房手续
 • 休闲和家庭 休闲和家庭
  • 育婴房